Hitta återförsäljare

Hitta tillbehör

 

Två års maskingaranti 

Vår garanti gäller motor-, driv-, styr- och fjädringssystem. Varje mekaniskt problem som kan hänföras till tillverknings- eller monteringsfel i motor-, driv-, styr- eller fjädringssystem täcks vid normal körning av garantin. Detta villkor gäller en period om två år, utan begränsningar i körsträckan. Garantin gäller inte vid tävling eller tävlingsliknande förhållanden.